చిత్రం: ఇంటి గుట్టు (1958)సంగీతం: యమ్. యస్. ప్రకాష్సాహిత్యం: మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రిగానం: జిక్కి (పి.జి.కృష్ణవేణి)నటీనటులు: యన్. టి.రామారావు, సావిత్రిదర్శకత్వం: వేదాంతం రాఘవయ్యనిర్మాత: ఆకెళ్ల శాస్త్రివిడుదల తేది:...
error: Content is protected !!