చిత్రం: ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రియురాలు (1996)సంగీతం: కోటిసాహిత్యం: సామవేదం షణ్ముఖ శర్మగానం: మనోనటీనటులు: వెంకటేష్ , సౌందర్య , వినీతకథ: భాగ్యరాజమాటలు: ఇసుకపల్లి మోహనరావుదర్శకత్వం: ఇ....
error: Content is protected !!