చిత్రం: జంప్ జిలాని (2014)సంగీతం: విజయ్ ఎబెంజర్నటీనటులు: అల్లరి నరేష్, ఇషా చావ్లా, స్వాతి దీక్షిత్దర్శకత్వం: ఇ. సత్తిబాబునిర్మాత: అంబికా రాజావిడుదల తేది: 12.06.2014...
చిత్రం: శ్రీమన్నారాయణ  (2012)సంగీతం: చక్రిసాహిత్యం: చంద్రబోస్గానం: మనో, కౌశల్య , శ్రావణ భార్గవినటీనటులు: బాలకృష్ణ , ఇషా చావ్లా, పార్వతి మెల్టన్దర్శకత్వం: రవికుమార్ చావలినిర్మాత: రమేష్ పుప్పాలవిడుదల...
చిత్రం: ప్రేమకావాలి (2011)సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్గానం: కె.కె.నటీనటులు: ఆది, ఇషా చావ్లాదర్శకత్వం: కె. విజయ భాస్కర్నిర్మాత: కె.అచ్చిరెడ్డివిడుదల తేది: 25.02.2011 సనిరీస సనిరీసనిసరీసా నిసరీసాదనిప...
error: Content is protected !!