చిత్రం: జర్నీ (2011)సంగీతం: సి.సత్యాసాహిత్యం: సాహితిగానం: కార్తీక్నటీనటులు: శార్వానంద్, జై ,  అనన్య, అంజలిదర్శకత్వం: యమ్.శరవన్నిర్మాత: సురేష్ కొండేటివిడుదల తేది: 16.12.2011 మేఘమా నీలి మేఘమాఎదురు చూశానీ...
error: Content is protected !!