చిత్రం: జంప్ జిలాని (2014)సంగీతం: విజయ్ ఎబెంజర్నటీనటులు: అల్లరి నరేష్, ఇషా చావ్లా, స్వాతి దీక్షిత్దర్శకత్వం: ఇ. సత్తిబాబునిర్మాత: అంబికా రాజావిడుదల తేది: 12.06.2014...
error: Content is protected !!