చిత్రం: కంత్రి (2008)సంగీతం: మణిశర్మసాహిత్యం: మెహర్ రమేష్గానం: జూ.యన్. టి. ఆర్, నవీన్ మాధవ్, కారుణ్యనటీనటులు: జూ.యన్. టి. ఆర్, హన్సిక మోత్వాని, తనీషా ముఖర్జీదర్శకత్వం: మెహర్...
error: Content is protected !!