చిత్రం: ఆపరేషన్ 2019 (2018)సంగీతం: రాప్ రాక్ షకీల్సాహిత్యం: సుద్దాల అశోక్ తేజగానం: కాలభైరవనటీనటులు: శ్రీకాంత్, మంచు మనోజ్, దీక్షా పంత్, సునీల్దర్శకత్వం: కరణం పి.బాబ్జినిర్మాత: అలివేలువిడుదల...
error: Content is protected !!