చిత్రం: సీతాకోక చిలక (1981)సంగీతం: ఇళయరాజాసాహిత్యం: వేటూరిగానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకినటీనటులు: కార్తిక్ ముత్తురామాన్ , అరుణ ముచెర్లదర్శకత్వం: పి.భారతీరాజనిర్మాణం: పూర్ణోదయ మూవీస్విడుదల తేది: 14.08.1981 ఓం శతమానం...
error: Content is protected !!