చిత్రం: అన్వేషణ (1985)సంగీతం: ఇళయరాజాసాహిత్యం: వేటూరిగానం: యస్. పి బాలు, యస్. జానకినటీనటులు: కార్తిక్, భానుప్రియదర్శకత్వం: వంశీనిర్మాత: కామినేని ప్రసాద్విడుదల తేది: 22.05.1985 స నిసరిసని…ఆ హా...
చిత్రం: ఘర్షణ (1988)సంగీతం: ఇళయరాజాసాహిత్యం: రాజశ్రీగానం: వాణి జయరాంనటీనటులు: ప్రభు, కార్తిక్ , అమల, నిరోషాదర్శకత్వం: మణిరత్నంనిర్మాతలు: సి. ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి, పి.ఆర్.ప్రసాద్విడుదల తేది: 15.04.1988...
చిత్రం: జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా (2016)సంగీతం: రవిచంద్రసాహిత్యం: వి. వి. రామాంజనేయులుగానం: స్పందననటీనటులు: శ్రీనివాస రెడ్డి, పూర్ణదర్శకత్వం: శివ రాజ్ కనుమూరిచానిర్మాతలు: రాజ్ కనుమూరి మరియు సతీష్ కనుమూరివిడుదల...
error: Content is protected !!