చిత్రం:జగద్గురు ఆది శంకర (2013)సంగీతం: నాగ శ్రీ వత్సనటీనటులు: నాగార్జున, కౌశిక్ బాబు, మోహన్ బాబు, శ్రీహరిదర్శకత్వం: జె.కె.భారవినిర్మాత: నారా జయ శ్రీదేవివిడుదల తేది: 15.08.2013...
error: Content is protected !!