చిత్రం: నా పిలుపే ప్రభంజనం  (1986)సంగీతం: రాజ్-కోటిసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: కృష్ణ , కీర్తిదర్శకత్వం: పి. చంద్రశేఖర్ రావునిర్మాత: ఎ. ఆది శేషగిరిరావువిడుదల తేది: 1986 నా పేరే సాహసం...
error: Content is protected !!