చిత్రం: ఉయ్యాల జంపాల (1965)సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావుసాహిత్యం: ఆరుద్రగానం: పి.లీల, బృందంనటీనటులు: కొంగర జగ్గయ్య , కృష్ణ కుమారికథ, మాటలు: పినిశెట్టినిర్మాత, దర్శకత్వం: కె.బి.తిలక్విడుదల తేది: 1965...
చిత్రం: ఈడు జోడు (1963)సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావుసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: కొంగర జగ్గయ్య, కాంచన, మణిమాలనిర్మాత, దర్శకత్వం: కె.బి.తిలక్విడుదల తేది: 1963...
చిత్రం: ఎం.ఎల్.ఎ. (1957)సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావుసాహిత్యం: ఆరుద్రగానం: ఘంటసాల, జానకినటీనటులు:  కొంగర జగ్గయ్య, సావిత్రినిర్మాత, దర్శకత్వం: కె.బి.తిలక్విడుదల తేది: 1957 పల్లవి:ఇదేనండి ఇదేనండి భాగ్యనగరంమూడు కోట్ల ఆంధ్రులకు...
error: Content is protected !!