చిత్రం: కుక్క కాటుకు చెప్పుదెబ్బ (1979)సంగీతం: ఎమ్.ఎస్. విశ్వనాథన్నటీనటులు: నారాయణరావు, మాధవి, చిరంజీవిదర్శకత్వం: ఈరంకి శర్మనిర్మాత: చలసాని గోపివిడుదల తేది: 01.03.1979...
error: Content is protected !!