చిత్రం: సంకల్పం (1957)సంగీతం: సుసర్ల దక్షిణామూర్తిసాహిత్యం: అనిశెట్టిగానం: పిఠాపురంనటీనటులు: యన్.టి.రామారావు, కుసుమదర్శకత్వం: సి.వి.రంగనాథ దాస్నిర్మాత: సి.వి.రంగనాథ దాస్విడుదల తేది: 16.5.1957 ఆలికి మగడే వశమయ్యేఆమోఘమైన మంత్రమిదేఆచరించిన ఆడువారికికన్నుల...
error: Content is protected !!