చిత్రం: లక్షాధికారి (1963)సంగీతం: టి.చలపతిరావుసాహిత్యం: ఆరుద్రగానం: పి.సుశీలనటీనటులు: యన్. టి.రామారావు, కృష్ణ కుమారిదర్శకత్వం: వి.మధుసూధన రావునిర్మాతలు: సి. తమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తి, డి.వెంకటపతి రెడ్డివిడుదల తేది: 27.09.1963 పల్లవి:ఆ.....
error: Content is protected !!