అందాల చిన్ని దేవత… లిరిక్స్ చిత్రం: శివరామరాజు (2002) సంగీతం: ఎస్. ఎ. రాజ్ కుమార్ సాహిత్యం: చిర్రావూరి విజయ్ కుమార్ గానం: శంకర్ మహదేవన్ నటీనటులు:...
error: Content is protected !!