చిత్రం: లవర్ (2018)సంగీతం: సాయి కార్తీక్సాహిత్యం: శ్రీమణిగానం: యాజిన్ నిజార్నటీనటులు: రాజ్ తరుణ్, రిద్ది కుమార్దర్శకత్వం: అనీష్ కృష్ణనిర్మాత: దిల్ రాజువిడుదల తేది: 20.07.2018 నాలో చిలిపి...
error: Content is protected !!