చిత్రం: సరదాగా కాసేపు (2010)సంగీతం: చక్రిసాహిత్యం:గానం: వంశీ, చైత్రనటీనటులు: అల్లరి నరేష్ , అవసరాల శ్రీనివాస్ , మధురిమదర్శకత్వం: వంశీనిర్మాత: యమ్.ఎల్. పద్మకుమార్ చౌదరివిడుదల తేది: 2010...
చిత్రం: దొంగరాముడు అండ్ పార్టీ (2003)సంగీతం: చక్రిసాహిత్యం: తనికెళ్ళ శంకర్గానం: శ్రీనివాస్ , సుజాతనటీనటులు: శ్రీకాంత్, లయ, భువనేశ్వరిదర్శకత్వం: వంశీనిర్మాత: యమ్. ఎల్.కుమార్ చౌదరివిడుదల తేది: 26.06.2003...
చిత్రం: పెదబాబు (2004)సంగీతం: చక్రిసాహిత్యం: జాలాదిగానం: సందీప్, కౌసల్యనటీనటులు: జగపతి బాబు , కళ్యాణిదర్శకత్వం: పరుచూరి మురళినిర్మాత: యమ్.ఎల్. కుమార్ చౌదరివిడుదల తేది: 30.04.2004 ఫెళ్ళున విరిగిందిరో...
error: Content is protected !!