చిత్రం: నరసింహ నాయుడు (2001)సంగీతం: మణిశర్మసాహిత్యం: వేటూరిగానం: స్వర్ణలత , సుఖ్విందర్ సింగ్నటీనటులు: బాలక్రిష్ణ , సిమ్రాన్ , ప్రీతి జింగ్యాని, ఆశా షైనీదర్శకత్వం: బి.గోపాల్నిర్మాత: మేడికొండ...
error: Content is protected !!