చిత్రం: మగాడు (1976)సంగీతం:  కె.వి. మహదేవన్సాహిత్యం:  సినారెగానం:  పి.సుశీలనటీనటులు: యన్. టి.రామారావు, మంజుల విజయకుమర్, రామకృష్ణ , లత సేతుపతి, అంజలీ దేవిదర్శకత్వం: ఎస్. డి.లాల్నిర్మాతలు: లక్ష్మీ...
error: Content is protected !!