చిత్రం:  మంచుపల్లకి (1982)సంగీతం:  రాజన్-నాగేంద్రసాహిత్యం:  శ్రీశ్రీగానం:  ఎస్.పి.బాలునటీనటులు: చిరంజీవి, సుహాసినిదర్శకత్వం: వంశీనిర్మాత: యమ్. ఆర్.ప్రసాదరావువిడుదల తేది: 19.11.1982 పల్లవి:మనిషే మణిదీపం.. మనసే నవనీతంమనిషే మణిదీపం.. మనసే నవనీతం...
error: Content is protected !!