చిత్రం: పల్లెటూరి మొనగాడు (1983)సంగీతం: కె.చక్రవర్తిసాహిత్యం: ఆత్రేయ, సి.నారాయణ రెడ్డి, శ్రీమతి రోహిణి చక్రవర్తిగానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీలనటీనటులు: చిరంజీవి , రాధికదర్శకత్వం: యస్.ఎ. చంద్రశేఖర్నిర్మాత: మిద్దే రామారావువిడుదల...
చిత్రం: పచ్చని కాపురం (1985)సంగీతం: కె.చక్రవర్తిసాహిత్యం: వేటూరిగానం: కె.జె.యేసుదాస్, యస్.జానకినటీనటులు: కృష్ణ , శ్రీదేవిదర్శకత్వం: తాతినేని రామారావునిర్మాత: మిద్దె రామారావువిడుదల తేది: 07.09.1985 పల్లవి:వెన్నెలైనా చీకటైనా చేరువైనా...
చిత్రం:  గూండ (1984)సంగీతం: కె.చక్రవర్తిసాహిత్యం: వేటూరిగానం:  యస్.పి.బాలు, జానకినటీనటులు: చిరంజీవి , రాధదర్శకత్వం: ఎ. కోదండరామిరెడ్డినిర్మాత: మిద్దె రామారావువిడుదల తేది: 23.02.1984 పల్లవి:కొమ్మెక్కి కూసింది కోయిలమ్మ.. కొండెక్కి...
error: Content is protected !!