చిత్రం: మొదటి సినిమా (2005)సంగీతం: స్వరాజ్సాహిత్యం: సిరివెన్నెల (All Songs)గానం: యస్. పి.బి చరణ్, సునీతనటీనటులు: నవదీప్, పూనమ్ బజ్వాదర్శకత్వం: కూచిపూడి వెంకట్నిర్మాత: కుందురు రమణారెడ్డివిడుదల తేది:...
error: Content is protected !!