చిత్రం: అమ్మో ఒకటోతారీకు (2000)సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్సాహిత్యం: భువనచంద్రగానం: ఉదిత్ నారాయణ్ , మహాలక్ష్మి అయ్యర్నటీనటులు: శ్రీకాంత్ , రాశి, సురేష్ , ముంతాజ్ , ఎల్.బి.శ్రీరామ్దర్శకత్వం:...
చిత్రం: చోక్లెట్ (2001)సంగీతం: దేవాసాహిత్యం: శివ గణేష్గానం: అనురాధ శ్రీరామ్, రెహననటీనటులు: ప్రశాంత్ , జయరే , ముంతాజ్దర్శకత్వం: ఎ. వెంకటేష్నిర్మాత: ఆర్. మదేశ్విడుదల తేది: 07.09.2001...
error: Content is protected !!