చిత్రం: ఆలీబాబా 40 దొంగలు (1970)సంగీతం: ఘంటసాలసాహిత్యం: దాశరధిగానం: పి.సుశీలనటీనటులు: యన్. టి.రామారావు, జయలలితమాటలు: డి.వి.నరసరాజుదర్శకత్వం: బి.విఠలా చార్యసినిమాటోగ్రఫీ: హెచ్. యస్.వేణుఎడిటర్: కందస్వామినిర్మాత: యన్. రామబ్రహ్మంబ్యానర్: శ్రీ...
error: Content is protected !!