చిత్రం: అగ్గిరవ్వ (1981)సంగీతం: టి. వి.రాజుసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: యన్.టి.రామారావు, శ్రీదేవిదర్శకత్వం: కె.బాపయ్యనిర్మాత: యన్.టి.రామారావువిడుదల తేది: 14.08.1981...
చిత్రం: దాన వీర శూర కర్ణ (1977)సంగీతం: పెండ్యాల నాగేశ్వరరావురచన: సి.నారాయణ రెడ్డిగానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీలనటీనటులు: యన్.టి.రామారావు, బాలకృష్ణ , హరికృష్ణ , శారద, బి.సరోజాదేవి, ప్రభదర్శకత్వం...
చిత్రం:  శ్రీ తిరుపతి వెంకటేశ్వర కళ్యాణం (1979)సంగీతం:  పెండ్యాల నాగేశ్వరరావుసాహిత్యం: దేవులపల్లిగానం:  ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీలనటీనటులు: యన్. టి.రామారావు, జయప్రద, జయసుధదర్శకత్వం: యన్. టి.రామారావునిర్మాత: యన్. టి.రామారావువిడుదల తేది:...
1.శృంగార రసరాజమౌళి.. లిరిక్స్ శృంగార రసరాజమౌళి లేని జాగాయెరా.. రేయిజామాయెరా.. చెంపకెంపాయెరా.. చెంగు బరువాయెరా… కన్ను కోరింది నీ కంటి పిలుపూ.. పెదవి కోరింది నీ పంటి...
error: Content is protected !!