చిత్రం: నా నువ్వే (2018)సంగీతం: శరత్సాహిత్యం: అనంత శ్రీరాంగానం: కార్తీక్, సప్తపర్ణ చక్రవర్తినటీనటులు: కళ్యాణ్ రామ్, తమన్నాదర్శకత్వం: జయేంద్ర పంచపాకేషన్నిర్మాత: కిరణ్ ముప్పవరపు, విజయ్ కుమార్ వట్టికూటివిడుదల...
error: Content is protected !!