చిత్రం: మహానాయకుడు (2019)సంగీతం: ఎమ్. ఎమ్. కీరవాణిసాహిత్యం : శంకరాచార్య నిర్వాణ షట్కము,కె.శివదత్త, కె.రామకృష్ణ, కీరవాణిగానం : శరత్ సంతోష్, మోహన భోగరాజు,కీరవాణి, కాలభైరవ, శ్రీనిధి తిరుమలనటీనటులు:...
చిత్రం: NTR (కథానాయకుడు) (2018)సంగీతం: ఎమ్. ఎమ్. కీరవాణిసాహిత్యం: కె.శివశక్తి దత్త, డా. కె. రామకృష్ణ, ఎమ్. ఎమ్. కీరవాణిగానం: శరత్ సంతోష్ , మోహన భోగరాజు,...
error: Content is protected !!