చిత్రం: మోసగాళ్లకు మోసగాడు (2015)సంగీతం: కద్రి మణికాంత్సాహిత్యం: శ్రీమణిగానం: నకుల్ అభయంకర్, చిన్మయి శ్రీపదనటీనటులు: సుధీర్ బాబు, నందిని రాయ్దర్శకత్వం: నెల్లూర్ బోస్నిర్మాత:  చక్రి చిగురుపాటివిడుదల తేది:...
error: Content is protected !!