చిత్రం: నిప్పు (2012)సంగీతం: యస్. యస్. థమన్సాహిత్యం: విశ్వాగానం: జావేద్ అలీనటీనటులు: రవితేజ, దీక్షాసేథ్దర్శకత్వం: గుణశేఖర్నిర్మాత: వై. వి.యస్.చౌదరివిడుదల తేది: 17.02.2012  ఆలీబాబా ఆలీబాబాఇట్సోకే బాబా డోంట్...
error: Content is protected !!