చిత్రం: ఒకే కుటుంబం (1970)సంగీతం: ఎస్.పి.కోదండపాణిసాహిత్యం: దాశరథిగానం: ఘంటసాలనటీనటులు: యన్. టి.రామారావు, లక్ష్మీ, కాంతారావుదర్శకత్వం: ఏ.భీమ్ సింగ్నిర్మాతలు: సి. హెచ్.రాఘవరావు, కె.బసవయ్యవిడుదల తేది: 25.12.1970 పల్లవి:అందరికీ ఒక్కడే...
error: Content is protected !!