చిత్రం: ఆరెంజ్ (2010)సంగీతం: హరీస్ జైరాజ్సాహిత్యం: వనమాలిగానం: నరేష్ అయ్యర్, నదీష్నటీనటులు: చరణ్ తేజ్, జనీలియదర్శకత్వం: భాస్కర్నిర్మాత: కె.నాగబాబువిడుదల తేది: 26.11.2010 నేను నువ్వంటూ వేరై ఉన్నానాకీవేళా...
error: Content is protected !!