చిత్రం: పడి పడి లేచే మనసు (2018)సంగీతం: విశాల్ చంద్రశేఖర్సాహిత్యం: కృష్ణ కాంత్గానం: అర్మాన్ మాలిక్ , శ్రీనిధినటీనటులు: శర్వానంద్, సాయిపల్లవిదర్శకత్వం: హను రాఘవపూడినిర్మాత: ప్రసాద్ చుక్కపల్లి,...
error: Content is protected !!