చిత్రం: కాదలి (2017)సంగీతం: ప్రసన్నన్ – ప్రవీణ్ – శ్యామ్సాహిత్యం: వనమాలిగానం: జోనిత గాంధినటీనటులు: హరీష్ కళ్యాణ్, సాయి రోనక్, పూజా కె.దోషిదర్శకత్వం: పట్టాభి ఆర్.చిలుకూరినిర్మాత: పట్టాభి...
error: Content is protected !!