చిత్రం: ప్రేమకువేళాయెరా (1999)సంగీతం: యస్.వి. కృష్ణారెడ్డిసాహిత్యం: చంద్రబోస్గానం: శంకర్ మహదేవన్, హరిణినటీనటులు: జే. డి. చక్రవర్తి, సౌందర్యదర్శకత్వం: యస్.వి. కృష్ణారెడ్డినిర్మాత: తరంగ సుబ్రహ్మణ్యంవిడుదల తేది: 06.08.1999 ఆఆఆఅ..ఆఆఆ.ఆ..ఆఆఅ..ఆఆఆ…తళతళ...
error: Content is protected !!