చిత్రం: ప్రియురాలు పిలిచింది (2000)సంగీతం: ఏ. ఆర్. రెహమాన్సాహిత్యం: ఏ.ఎమ్.రత్నం ,  శివ గణేశ్గానం: శంకర్ మహదేవన్నటీనటులు: ముమ్మట్టి, అజిత్, అబ్బాస్, టబు, ఐశ్వర్యారాయ్దర్శకత్వం: రాజీవ్ మీనన్నిర్మాత:...
error: Content is protected !!