చిత్రం: పల్లకిలో పెళ్ళికూతురు (2004)సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణిసాహిత్యం: చంద్రబోస్గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్రనటీనటులు: గౌతమ్, రతిదర్శకత్వం: సుచిత్ర చంద్రబోస్నిర్మాత: ప్రసాద్ దేవినేనివిడుదల తేది: 30.07.2004 చంపకు చుక్కను...
error: Content is protected !!