చిత్రం: నోట్ బుక్ (2007)సంగీతం: మిక్కీ జె మేయర్సాహిత్యం: వనమాలిగానం: నిత్య సంతోషిణినటీనటులు: రాజీవ్, గాయత్రిదర్శకత్వం: చందునిర్మాత: వెల్లంపల్లి ప్రసాద్విడుదల తేది: ఈ గాలిలో.. ఊరేగు రాగాలలోఈ...
error: Content is protected !!