చిత్రం: టైటానిక్ (2016)సంగీతం: వినోద్ యాజమాన్యసాహిత్యం: భార్గవ కార్తీక్గానం: శ్రేయా గోషల్, వినోద్ యాజమాన్యనటీనటులు: రాజీవ్ సాలూరి, యామిని భాస్కర్దర్శకత్వం: రాజవంశీనిర్మాత: శ్రీనివాసరావువిడుదల తేది: 01.07.2016 పడిపోతున్నా...
చిత్రం: నోట్ బుక్ (2007)సంగీతం: మిక్కీ జె మేయర్సాహిత్యం: వనమాలిగానం: నిత్య సంతోషిణినటీనటులు: రాజీవ్, గాయత్రిదర్శకత్వం: చందునిర్మాత: వెల్లంపల్లి ప్రసాద్విడుదల తేది: ఈ గాలిలో.. ఊరేగు రాగాలలోఈ...
error: Content is protected !!