చిత్రం: ఉగ్రనేత్రుడు (1988)సంగీతం: రాజ్-కోటిసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: సుమన్ , రజినిదర్శకత్వం: బి.ఎల్.వి.ప్రసాద్నిర్మాత: శ్రీమతి టి.ఆర్.తులసివిడుదల తేది: 1988...
చిత్రం: నేనే రాజు నేనే మంత్రి (1987)సంగీతం: జె.వి.రాఘవులుసాహిత్యం:గానం: ఎస్.జానకినటీనటులు: మోహన్ బాబు, రాధిక,  రజిని, జమునదర్శకత్వం: దాసరి నారాయణ రావునిర్మాత: వడ్డే రమేష్విడుదల తేది: 24.03.1987...
చిత్రం: బ్రహ్మపుత్రుడు (1988)సంగీతం: చక్రవర్తిసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: వెంకటేష్ , రజిని, జయసుధ, మోహన బాబుదర్శకత్వం: దాసరి నారాయణరావునిర్మాత: డి. రామానాయుడువిడుదల తేది: 27.08.1988...
చిత్రం: నేరం నాది కాదు (1989)సంగీతం: హంసలేఖసాహిత్యం: వేటూరి (All)గానం:నటీనటులు: సుమన్ , రాధ, రజినిదర్శకత్వం: ఎ. కోదండరామిరెడ్డినిర్మాత: యస్.కృష్ణారెడ్డివిడుదల తేది: 1989 గమనిక: యస్. కృష్ణారెడ్డి,...
చిత్రం: చిక్కడు దొరకడు (1988)సంగీతం: రాజ్-కోటిసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: రాజేంద్రప్రసాద్ , రజినిదర్శకత్వం: రేలంగి నరసింహ రావునిర్మాత: ఎస్.పి.వెంకన్న బాబువిడుదల తేది: 1988...
చిత్రం: సంసారం (1988)సంగీతం: రాజ్-కోటిసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు:  శోభన్ బాబు, జయప్రద, శారద, రాజేంద్రప్రసాద్, రజినిమాటలు: సత్యానంద్దర్శకత్వం: రేలంగి నరసింహారావునిర్మాత: శాఖమూరి రామచంద్ర రావువిడుదల తేది: 01.01.1988...
error: Content is protected !!