చిత్రం: రాజు మహారాజు (2009)సంగీతం: చక్రిసాహిత్యం:గానం: చక్రి, సుధనటీనటులు: మోహన్ బాబు, రమ్యకృష్ణ, శార్వానంద్, సుర్వీన్ చావ్లాదర్శకత్వం: దుర్గా శంకరనాథ్నిర్మాత: కుమారస్వామి పత్తికొండవిడుదల తేది: 2009 కలలోనే...
error: Content is protected !!