చిత్రం: మిస్టర్ మేధావి (2008)సంగీతం: చక్రిసాహిత్యం: కందికొండగానం: చిత్రనటీనటులు: రాజా, జెనీలియాదర్శకత్వం: జి. నీలకంఠనిర్మాతలు: రామారావు బొద్దులూరి, లగడపాటి గోపీచంద్విడుదల తేది: 26.01.2008 కళ్ళు కళ్ళతో కలలే...
error: Content is protected !!