చిత్రం: సఖి (2000)సంగీతం: ఏ ఆర్. రెహమాన్సాహిత్యం: రాజశ్రీ (All Songs)నటీనటులు: ఆర్. మాధవన్, షాలిని కుమార్దర్శకత్వం: మణిరత్నంనిర్మాత: మణిరత్నంవిడుదల తేది: 14.04.2000చిత్రం: సఖి (2000)సంగీతం: ఏ...
error: Content is protected !!