చిత్రం: సాంబ (2004)సంగీతం: మణిశర్మసాహిత్యం: భువనచంద్రగానం: యస్.పి.బి.చరణ్, గంగనటీనటులు: జూ.యన్. టి. ఆర్, భూమిక, జనీలియదర్శకత్వం: వి.వి.వినాయక్నిర్మాత: కొడాలి నానివిడుదల: 09.06.2004 చికి చికి మామా చికిమామాచికి...
error: Content is protected !!