చిత్రం: ఇట్లు శ్రావణీ సుబ్రహ్మణ్యం (2001)సంగీతం: చక్రిసాహిత్యం: చంద్రబోస్గానం: హరిహరన్, కౌసల్యనటీనటులు: రవితేజ, తనూరాయ్, సమ్రిన్దర్శకత్వం: పూరీ జగన్నాథ్నిర్మాత: కె.వేణుగోపాల్ రెడ్డివిడుదల తేది: 14.09.2001 మళ్ళి కూయవే...
error: Content is protected !!