చిత్రం: నీదీ నాదీ ఒకే కథ (2018)సంగీతం:  సురేష్ బొబ్బిలిసాహిత్యం: శ్రీనివాస్ జిలకరగానం: నానీ, సోనీనటీనటులు: శ్రీవిష్ణు , సాత్నా టైటస్దర్శకత్వం: వేణు ఉడుగులనిర్మాతలు: కృష్ణ ప్రసాద్...
చిత్రం: బిచ్చగాడు (2016)సంగీతం: విజయ్ ఆంటోనీసాహిత్యం: భాషశ్రీగానం: జానకి అయ్యర్నటీనటులు: విజయ్ ఆంటోనీ, సాంతా టైటస్దర్శకత్వం: శశినిర్మాతలు: ఫాతిమా, విజయ్ ఆంటోనీవిడుదల తేది: 2016 నీకోసం వస్తానా...
error: Content is protected !!