మేఘమా మరువకే.. లిరిక్స్ చిత్రం: సీతారత్నం గారి అబ్బాయి (1992) సంగీతం: రాజ్ – కోటి సాహిత్యం: భువనచంద్ర గానం: యస్. పి బాలు, చిత్ర నటీనటులు:...
error: Content is protected !!