చిత్రం: రాజాధి రాజా (2016)సంగీతం: జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్ , సిద్దార్ధ్ విపిన్ (BGM and Two Songs)సాహిత్యం: రాఘవేంద్ర మౌళి (రాకేందు మౌళి)గానం: రాహుల్ నంబియర్, మాయ,...
error: Content is protected !!