చిత్రం: మారో (2011)సంగీతం: మణిశర్మసాహిత్యం:గానం: మురళీ , సునీతనటీనటులు: నితిన్, మీరా చోప్రా, అబ్బాస్దర్శకత్వం: సిద్ధిక్నిర్మాత: మామిడాల శ్రీనివాస్, వేణు. ఎమ్ కొండావిడుదల తేది: 11.06.2011 పల్లవి:ఏదేమైనా...
error: Content is protected !!