చిత్రం: ఒక్కడు మిగిలాడు (2017)సంగీతం: శివ నందిగాంసాహిత్యం:గానం: మంగ్లీనటీనటులు: మంచు మనోజ్, అనిషా ఆంబ్రోస్దర్శకత్వం: అజయ్ ఆండ్రూస్ నూతక్కినిర్మాత: యస్.యన్. రెడ్డివిడుదల తేది: 10.11.2017 ఈ చీకటి...
error: Content is protected !!